SZTUKA

„CO ZOSTAŁOBY W NASZYM ŻYCIU, GDYBY ZABRAKŁO W NIM SZTUKI?”

Harvey Edwards

W otaczającym nas świecie kultura i sztuka schodzą na dalszy plan. Przestają być ważne. Fundacja chce spróbować zmienić taki stan rzeczy i podjąć działania zmierzające do pokazania jak ważne dla każdego człowieka powinno być obcowanie z kulturą i sztuką. Ideą Fundacji jest, aby poprzez propagowanie różnych dziedzin sztuki każdy mógł odnaleźć swoją „sztukę”. Dlatego Fundacja współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami w celu stworzenia „multiplatformy” promującej Sztukę.