Barbara_Misterska
zespół

Barbara Misterska- Dragan

Członek rady Fundacji Sztuka i Pasja. Biegły rewident, wykładowca akademicki.

Z zamiłowania do liczb, analizy zjawisk gospodarczych w kraju i na świecie  oraz podróży ukończyłam  handel zagraniczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). W tej też  Uczelni ukończyłam  Podyplomowe Studium Pedagogiczne i Podyplomowe Studia Metod Wyceny Spółki Kapitałowej. Jestem także absolwentką studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego .

Jestem  biegłym rewidentem, od 1991 roku prowadzę własną firmę  audytorsko – doradczą. Lubię swój zawód. Posiadam wiedzę i doświadczenie, które zdobyłam badając sprawozdania finansowe dużych podmiotów rożnych branż, w tym spółki giełdowe, uczestnicząc w procesach restrukturyzacyjnych.

W latach 2000-2001 byłam partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej   a  w latach 2001-2003 byłam podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i odpowiadałam m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym.. Obecnie jestem Prezesem Zarządu Misters Audytor Adviser sp. z o.o.,

Byłam członkiem rad nadzorczych wielu ważnych agencji państwowych oraz firm, w tym m.in.: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego SA, Impexmetal SA, RUCH SA, Polskie Sieci Energetyczne SA, TVP SA.

Jako wykładowca z ogromną satysfakcją dzielę się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem na studiach podyplomowych organizowanych przez SGH i Uniwersytet Warszawski a także  na szkoleniach  dla biegłych rewidentów oraz kadry menedżerskiej  organizowanych m.in. przez  Polską Izbę Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jestem autorką i współautorką  książek „Komentarz do ustawy o rachunkowości” i skrypt „Podstawy rachunkowości” oraz kilkunastu artykułów poświęconych problemom rachunkowości i rewizji finansowej.
Od początku powstania samorządu biegłych rewidentów aktywnie działam na rzecz mojego środowiska zawodowego. Byłam m.in. zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych, członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, członkiem Komisji ds. Rozwoju Usług Biegłego Rewidenta w Sektorze MŚP oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.  Od  2015 roku jestem członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zastępcą prezesa KRBR i   przewodniczę Komisji ds. Standaryzacji .Jestem również członkiem komitetu standardów rachunkowości.

Lubię pracować z ludźmi, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Moja pasja to podróże i taniec a wyciszenie daje mi joga.

Klikając "Akceptuję" zgadzasz się z naszą polityką prywatności oraz cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close